Menu Zavřeno

Setkání dětí s o. biskupem na Prašivé se v roce 2020 neuskuteční

Tradiční setkání dětí s o. biskupem dne 1. července se v roce 2020 výjimečně neuskuteční. Bude se konat až v roce příštím, tedy 1. července 2021.

Po pečlivém zvážení všech okolností bylo rozhodnuto jeden ročník vynechat. Především proto, aby se mohly obnovit síly těch, kteří toto setkání pravidelně připravují a aby se do příštích ročníků naplánovalo rozložení přípravy mezi pastorační centra. Složení účastníků se během více než 20 let proměnilo. Viditelně na to poukázal úbytek autobusů s účastníky a nárůst příjezdů osobními automobily. Ze setkání dětí se postupně stalo setkání dětí a jejich rodičů. I tato okolnost bude vzata v úvahu. V roce 2021 se tak můžete těšit na setkání, které se zaměří na děti i jejich rodiče. Na přípravě programu se kromě Katechetického a pedagogického centra bude podílet Centrum pro rodinu i Centrum pro mládež.

Při této příležitosti chceme také znovu poděkovat více než 120 dobrovolníkům, kteří nám s přípravou každého ročníku pomáhají. I jim přejeme čas k načerpání nových sil. Těšíme se na další spolupráci a na setkání s dětmi a jejich rodiči v roce 2021!