Menu Zavřeno

„Kapka vody pro Haiti“ byl název doprovodného programu na podporu Praga-Haiti, české organizace, která vrtáním studní na Haiti pomáhá zajistit Haiťanům přístup k pitné vodě.

Děti malovaly, co viděla kapka vody u nich doma nebo v jejich obci.  Vymalované kapky měly děti přinést s sebou na Prašivou – a sešlo se jich 1. 7. dopoledne 582! Kapky od dětí nejen krásně vyzdobily pódium v areálu Kamenité, ale také bylo přislíbeno, že za každou přinesenou kapku poputuje na účet Praga-Haiti konkrétní finanční částka.

Součástí odpoledního programu byla aktivita „Běhám pro Haiti“,  ve které mohly děti „vyběhat“ další pomoc pro Haiti.

Osobní dárci a farnosti podpořili aktivitu dětí částkou 12 100 Kč. Do pokladniček veřejné sbírky na Prašivé se vybralo od účastníků setkání 6 205 Kč. Výtěžek z Vodního baru na Prašivé činil 2 713 Kč. Celkem se tedy podařilo na podporu Praga-Haiti získat 21 018 Kč.

Pan Ivo Roškanin z Praga-Haiti, který byl po celou dobu setkání na Prašivé přítomný, nám prozradil, že 20 000 Kč je částka, za kterou lze pořídit jednu pumpu. Na Haiti tedy vznikne do roka od setkání nová studna, která ponese název „Prašivá“.

Dětem se tak podařilo „vymalovat“ a „vyběhat“ jednu novou studnu pro Haiti.

Pokud jste dosud činnost Praga-Haiti nepodpořili a chtěli byste tak učinit, můžete darovat svůj dar přes portál www.praga-haiti.cz/darujte.

Všechny kapky jsme po Prašivé spočetli. Bylo jich 582! Některé zvlášť podařené si můžete prohlédnout zde. Bylo ale velmi těžké vybírat, protože na Prašivou doputovaly nejen krásné obrázky, ale i pohádky o vodě, vodní přísloví, úryvky z Bible nebo zamyšlení o vodě. Všem tvůrcům, malým i velkým, moc děkujeme!