Menu Zavřeno

Lidé na venkově chodí pro vodu běžně i několik hodin. Upřednostňují jakost vody před vzdáleností. Ani to však neznamená, že získají nezávadnou vodu. Výstavbou studny v blízkosti lidských obydlí se zásadně mění každodenní život komunity. Vliv studny se promítá do zdraví a úspory času, která vytváří příležitost k osobnímu rozvoji.

Hlavní přísun vody do domácností zabezpečují ženy nad 25 let. Jedna žena chodí ke studni průměrně dvakrát denně a při jedné návštěvě odnese domů až 43 litrů (jeden dvacetilitrový kbelík na hlavě, druhý v ruce a k tomu ještě nádoba o objemu 3-4 litrů.) Děti, ať už chlapci nebo dívky do 15 let, pro vodu chodí průměrně třikrát denně – dopoledne, v poledne a odpoledne. Množství vody, kterou unesou, záleží na jejich věku a tělesné zdatnosti. Většina dětí odnese jeden dvacetilitrový kbelík s vodou. Děti sice pro vodu chodí častěji než ženy, ale odnášejí si menší množství, tudíž jejich donáška slouží spíše jen jako doplnění vody, kterou donesly ženy.

Muži nad 16 let v donášce vody do domácnosti nehrají významnou roli. Ke studni se chodí napít, opláchnout si obličej a někdy pomohou s pumpováním.

(podle přílohy Katolického týdeníku 13/2019 z 26. 3. 2019, autorky textu: Hana Sedláková a Kristýna Suchánková)