Menu Zavřeno

Letos v květnu je to deset od chvíle, kdy na Haiti dorazila první česká pragovka – nákladní vůz Praga V3S na pomoc křesťanské misii v zapadlé vesnici Baie-de-Henne. Další rok již následovaly stroje a vybavení pro současné poslání Praga-Haiti, kterým je budování a údržba studní v severozápadní části Haiti.

Co je rozvojová mise Praga-Haiti?

Za vším stojí tým lidí z Česka a Slovenska, kteří se rozhodli pomáhat na Haiti – v rozvrácené a zaostalé zemi, která je nejchudším státem západní polokoule. Jejich prioritou je zajišťování zdrojů pitné vody. Od roku 2009 vysílají na Haiti vrtařské mise, které hloubí studny jejich dovezenou technikou a také provádí jejich servis. Řídí se heslem: „Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit.“

Proč zrovna Haiti?

Před devíti lety zasáhlo Haiti zemětřesení a situace je na Haiti dodnes velmi vážná. Místní biskupové aktuálně upozorňují na kritický stav v zemi, kdy bídy přibývá a zemí zmítají sociální nepokoje. Situace s přístupem k pitné vodě patří bohužel na Haiti k nejhorším na celé západní polokouli. Nedostatek vody je pro Haiti klíčovým problémem, který blokuje řešení dalších navazujících problémů. Znečištěná voda, kterou místní používají na vaření a mytí nádobí, je zdrojem infekcí. To je jeden z důvodů, proč je na Haiti velká úmrtnost dětí do pěti let života.

Proč je na Haiti málo vody?

Je to kombinace několika nepříznivých faktorů. Díky vysokým teplotám a silně odlesněné krajině se více než polovina srážek odpaří. Srážkové období trvá zpravidla od dubna do října. Velká část dešťové vody však rychle odteče do moře, čemuž napomáhá hornatý terén s tenkou vrstvou půdy. Pouze asi 10 procent srážkové vody se vsakuje do půdy. Po velkou část roku jsou tak v západní části Haiti řeky vyschlé. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2014 nemá 60 procent obyvatel Haiti přístup k pitné vodě.

Co dokáže změnit studna s pitnou vodou?

Lidé mohou využívat k pití a vaření dostupnou a nezávadnou vodu. Obyvatelé vesnic, kde Praga-Haiti působí, mohou věnovat více času svému rozvoji, práci, podnikání a vzdělávání – nemusí totiž denně chodit pro vodu do vzdálenosti několika kilometrů. Obstarání vody je především úkolem žen a dětí, v členitém terénu departmentu Nord-Ouest trvá běžná cesta pro vodu několik hodin. Nošení těžkých barelů s vodou poškozuje páteř. Čistá voda ze studny je základní zdravotní prevencí.

Proč si Haiťané nevykopají studny sami?

Na Haiti je nepříznivé geologické složení – ručně vykopat studnu je ve většině případů nemožné. Voda se často nachází ve velkých hloubkách, vrstvy jsou narušené zlomy, vodu je těžké najít.
Až několik kilometrů od pobřeží může být voda slaná, výhodou je průzkumný vrt. Studny v hornatých oblastech se většinou razí do skály, efektivně je lze hloubit pouze za pomoci vrtné soupravy.
Pro většinu osad a komunit je finančně i technicky nemožné provést tak náročné dílo, ze strany špatně fungujícího státu v tomto ohledu nemohou čekat pomoc. Místní obyvatelé mají malé zkušenosti s organizovanou prací a nemají technické dovednosti ani stroje k vyvrtání studny.

Co se lidem z Praga-Haiti povedlo v roce 2018?

V roce 2018 bylo v provozu 30 studní. Praga-Haiti věnovalo čas opravám studní i techniky (vrtací soustavy). Drobné opravy i po skončení mise je nyní schopný zajistit nově vzniklý místní servisní tým. Provádějí se nové testovací vrty.

Co dělá Praga-Haiti právě teď?

Právě teď probíhá další mise na Haiti. Tým z Praga-Haiti dorazil v půlce dubna na Haiti a přivezl s sebou 150 kg náhradních dílů. Hlavním cílem mise je kompletní revize elektřiny a dokončení opravy vrtací soupravy. Aktuální informace můžete sledovat na webu www.praga-haiti.cz a na Facebooku.

Jak můžu činnost Praga-Haiti podpořit?

Chcete-li věnovat finanční dar, informace naleznete na www.praga-haiti.cz/darujte. Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Praga-Haiti obdrží 28, 50 Kč.)
Děti se mohou zapojit do aktivity Kapka vody pro Haiti.

(podle přílohy Katolického týdeníku 13/2019 z 26. 3. 2019 a webu www.praga-haiti.cz)